Център за деца и родители

Ние в Green Apple вярваме, че:

1. Всяко дете е уникално, умно и талантливо 
2. Най-добрият метод за учене е играта 
3. Всяко дете заслужава да учи в атмосфера на любов и разбирателство 
4. Децата учат като имитират възрастните 
5. Добрият родител е осъзнатият родител 
 
Нашето споделено пространство е топло, уютно и пълно с усмивки. Снабдено с всичко необходимо, за да се чувстват децата и техните родители спокойни и „у дома“, то събира всеотдайни и висококвалифицирани преподаватели от различни сфери, чиято цел е да покрепят и вдъхновяват всеки свой ученик. Класовете от по 6 деца ни позволяват да се съобразим с нуждите на всяко дете, да общуваме по-пълноценно и да създадем спокойна и приятелска атмосфера.